Általános Szerződési Feltételek

Raving Store

Hatályos: 2018. november 07-től

 1. Információ

1.1. A jelen általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Hussini Hedil Henrietta EV (továbbiakban: Raving Store) valamennyi, a ravingstore.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható termékére érvényesek.

1.2. A jelen ÁSZF a Webáruház által, a webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre (vásárlásra) vonatkozik, amelyre vonatkozóan a Szerződés a Webáruházon keresztül kerül megkötésre (a továbbiakban: a Szerződés).

1.3. A Webáruház használatához szükséges egyéb tájékoztatást, amelyet a jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon a következő linkeken elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják: Felhasználási feltételek, Adatkezelési tájékoztató. A Webáruházon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Raving Store nem iktatja, így az utólag nem lesz hozzáférhető.

1.4. A Webáruház használatával, valamint a regisztrációval a Vásárló tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 1. A Webáruház üzemeltetőjének adatai
 • A szolgáltató neve: Hussini Hedil Henrietta EV.
 • A szolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Kővirág sor 41/A
 • A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

store@raving.hu

  • Cégjegyzékszáma: 52818310
  • Adószáma: 69183081-1-43
  • Telefonszáma: +36 30 657 32 05
  • Adatvédelmi nyilvántartási száma: .
  • A szerződés nyelve: magyar

 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  Tárhelypark Kft.;
  1122 Gaál József út 24.
  info@tarhelypark.hu

 1. A Szerződés megkötésével kapcsolatos Általános Információk

3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a ravingstore.hu weboldalon található, elektronikus Webáruházon keresztül történik

3.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. Vásárlói kör meghatározása:

A Webáruházban ajánlott termékek értékesítése végfelhasználó Fogyasztók (azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) részére történik, valamint olyan gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére is történik, akik a termékeket végfelhasználóként vagy kereskedelmi továbbértékesítés céljából vásárolják meg.

3.4. A Raving Store nem fogadott el, és nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek, amely szolgáltatási tevékenységére, így a jelen ÁSZF szerint kötött Szerződésekre vonatkozna.

3.6. A Raving Store  ajándékutalvány (5 000; 10 000; 15 000; 25 000, amelyről részletesebb információ érhető el a ravingstore.hu weboldalon) igénybe vehető a Webáruházban történő vásárlás során, ezek kizárólag Webáruházban történő vásárláskor használhatóak fel, illetve érvényesíthetőek.

3.7. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, akár regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

3.8. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a vásárlás összesítését követően tájékozódhat. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek mellett található részletes leírás tartalmazza.

3.9. Amennyiben a Webáruházban található bármely termékkel vagy a Szerződés megkötésének folyamatával kapcsolatban bármely további kérdése merül fel kérjük, forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához a 2. pontban rögzített elérhetőségen.

3.10. A Raving Store fenntartja jogát arra, hogy a Webáruházban megrendelhető termékeinek árát megváltoztathassa, ugyanakkor a Webáruházban mindig az aktuálisan érvényes ár kerül feltüntetésre, és az esetleges módosítás csak a Webáruházban való megjelenéssel együtt lép hatályba. Az ár esetleges módosítása a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, így az online bankkártyával, utánvéttel történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén sem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.11. Amennyiben annak ellenére, hogy a Raving Store a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben szerinti szakmai gondossággal (a továbbiakban: Szakmai Gondosság) jár el – például esetleges rendszerhiba vagy egyéb kimaradás miatt – hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általános piaci értékétől jelentősen eltérő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Raving Store nem köteles a terméket a téves áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.12. a Raving Store a Webáruházon keresztül küldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul valós adatokat megadva kitölti. (Ha a Vásárló valamelyik mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a rendszertől, illetve hiányos kitöltés esetén nem tud továbblépni.)

3.13. Jelen hatályos ÁSZF rendelkezik azon különleges esetekről, melyeknél a Raving Store a megrendelés teljesítését megtagadja. Ilyen esetnek tekinthető például amikor Vásárló rendszeresen nem veszi át a küldeményt, vagy azt a távollévő felek között kötött szerződéstől elállva a Raving Store rendszeresen visszaküldi és ezen cselekményével a Raving Store-nak bizonyíthatóan kárt okoz. Vásárló tudomásul veszi, amennyiben a Raving Store-nak sorozatosan kárt okoz úgy a Raving Store-nak jogában van az érintett Vásárló megrendeléseit megtagadni.

3.14. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. A megrendelés folyamata

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Webáruház (fenti 1.1. pontban megadott) főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges.

4.1.2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz regisztráció nélkül is használható a Webáruház termékek megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez azonban Raving Store-nak a Vásárlót fel kell vinnie a rendszerébe, amit Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

4.1.3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációja alkalmával, minden egyes rendelésének elküldésével és a regisztráció nélküli Vásárló a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy jelen ÁSZF hatályos változatát és az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy Szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért Raving Store nem felel.

4.1.4. Raving Store a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Raving Store nem tud felelősséget vállalni az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Raving Store -nak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a Raving Store az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Raving Store-t. A Raving Store az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a Raving Store adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén forduljon a Webáruház ügyfélszolgálatához.

4.1.7. A Raving Store minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a Vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Webáruház ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Raving Store 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a Raving Store a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz.

4.2. A megrendelés

4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék bruttó ára a csomagolás költségét legtöbb esetben tartalmazza. A csomagolás nem része a a Raving Store kínálatban szereplő terméknek például olyan esetekben amikor a termék csomagolás nélkül érkezik, valamint a szállítmány külön dobozos vagy fóliás csomagolása feláras szolgáltatás.

4.2.2. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, nagyméretű (tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható) tárgyak esetén a rakodás költségét. A kiszállítási költséget az „Átvételi lehetőségek”-nél tudja ellenőrizni, amely függ az átvétel módjától, és az extra garanciától, valamint a csomagolás módjától és a fizetési módtól. A teljes rendelés kiszállítási költsége eltérhet az egyes termékeknél szereplő szállítási költségtől, mivel a szállítási költség függ a teljes Kosár tartalmától és értékétől.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával tudja a terméket virtuális Kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba” gomb felett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket Kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális Kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Folytatom a vásárlást”) vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Részletes kosár” gombra kattintva.

4.2.6. Ha a „Folytatom a vásárlást” lehetőséget választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához, és kezdheti el a megrendelés folyamatát.

4.2.7. Ha a fentiek szerint a „Részletes kosár” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az adatok megadásához” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Webáruházba vagy regisztrálnia kell, illetve regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését, vendégként vásárolva.

4.2.9. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, akkor a „Tovább az adatok megadásához” felirat kattintás után az átvételi lehetőséget kell kiválasztani, az igényelhető extra garanciát, a fizetési módot, a csomagolás, továbbá meg kell adnia a szállítási adatokat és a számlázási adatokat, valamint az értesítési adatokat, illetve megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

4.2.10. Ezt követően a „Tovább az összesítő oldalra” feliratra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Vissza az adatok megadásához” feliratra kattintva módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból, továbbá mennyiséget módosíthat. Amennyiben rendelkezik Kuponkóddal, itt kell megadnia.

4.2.11. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. „A vásárlási feltételeket és az elektronikus számlázást elfogadom” ablakra kattintva Vásárló azokat elfogadja. Az ablak mellett megjelenített „Részletek”-re kattintva részletesen megismerheti a vásárlási feltételeket, illetve a Raving Store általános „Ismertető”-jét

4.2.12. Amennyiben Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette, és a „Megrendelés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Raving Store a Vásárló ajánlatát elfogadta, és a Szerződés létrejönne.

4.2.13. A megrendelést a Raving Store csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Raving Store 1.1. pontban írt weboldalán.)

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a Szerződés létrejötte

5.1. A Vásárló által elküldött megrendelés megérkezését a Raving Store automatikus beérkezési visszaigazoló e-mail útján megerősíti a Vásárló részére. A store@raving.hu -ról küldöttvisszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget, az esetlegesen igényelt extra garanciát, valamint a csomagolás módját, a fizetési módot és a fizetendő végösszeget. 

5.2. A beérkezési visszaigazoló e-mail egy automatikus email, azaz elektronikus tértivevény. Ez az elektronikus tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése a Raving Store-hoz beérkezett. Megrendelésének a Raving Store-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

5.3. Ha a Vásárló a beérkezési visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatánál, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Raving Store akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A Raving Store a rendelés feldolgozásáról, összekészítéséről és a várható átvételről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, vagy sms-ben személyes átvételi értesítő esetén.

5.4. Vásárló kötelessége, hogy helyes azaz pontos e-mail címet adjon meg, a helyesség ellenőrzése a Raving Store -nak nem áll módjában.

5.5.A Raving Store a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, megrendelés visszaigazoló e-mail útján fogadja el. A Raving Store külön felhívja a figyelmet annak esetleges előfordulására, hogy a Vásárló levelezőrendszer a levélszemét/”Spam” mappába irányítja a visszaigazoló e-mailt, ezért a Raving Store kifejezetten kéri Vásárlót, hogy ellenőrizze a levélszemét/”Spam” és a Promóciós mappát egyaránt. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg és Vásárló egyik mappában sem találja a visszaigazolást, kérjük jelezze a store@raving.hu  címen. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló levelezőrendszere által esetlegesen ’Spam’-be (levélszemét) és/vagy ’Promóciós’ mappába helyezett megrendelést visszaigazoló e-mail elolvasatlanságáért a Raving Store felelősséget nem vállal, a ’Spam’ és ’Promóciós’ mappa ellenőrzése Vásárló kötelessége.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége vagy Szerződéses kötelezettsége alól.

A Szerződés akkor jön létre, amikor az ajánlat a Raving Store általi elfogadásáról szóló megrendelés visszaigazoló e-mail (tárgya: „Raving Store ——/—— rendelés” sorszám és megnevezés) Vásárló e-mail fiókjába megérkezik.

5.6. Amennyiben a Raving Store szakmai gondossága ellenére a megküldött megrendelés visszaigazoló e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a Raving Store jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Raving Store köteles az adott termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.7. A Raving Store jogosult a Szerződéstől elállni, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a Raving Store vagy a Futárszolgálat, vagy a Csomagpont, vagy a múzeumkörúti átvételi pont érdekkörén kívül álló okok (vis maior) miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint – utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.8. A megrendelés elektronikus úton megkötött Szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

A megrendelés adatait a Raving Store a Tárhelypark Kft. (1122 Gaál József út 24.) szerverein tárolja. Miután Ön megadta a Raving Store részére az e-mail címét, a Raving Store – az 5. pontban említett, megrendelés visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát, illetve jelen ÁSZF linkjét, melyet áttanulmányozhat.

 1. Fizetési módok és feltételek

7.1.Fizetés banki utalással

7.1.1. A megrendelés kiegyenlíthető banki átutalással a Webáruház oldalán ennek a fizetési módnak a kiválasztásával. A megrendelés visszaigazoló email-lel egyidejűleg egy díjbekérőt küldünk, amelyen megtalálhatók az átutaláshoz szükséges adatok: a megrendelt termék/ek és jellemzői/k, valamint a Raving Store bankszámlaszáma és a megrendelési szám (azonosító), amit a közlemény rovatban kell feltüntetni.

7.1.2. A Vásárlónak a díjbekérő kiküldésétől számított 3 munkanap áll rendelkezésére a rendelés végösszegének maradéktalan kiegyenlítésére.

7.1.3. A termékek átvétele, illetve kiszállítása csak a pénzügyi teljesítést és annak feldolgozását követően lehetséges, amelynek elkészüléséről e-mailben és/vagy telefonon, sms-ben adunk tájékoztatást.

7.1.4. Banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.: 11600006-00000000-82046594, székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

7.1.5. A visszaélések elkerülésének érdekében, ha a Vásárló előre utalással fizette a rendelést és azt a múzeum körúti átvételi ponton szeretné átvenni, az átvétel jogosultságát igazolnia kell a személyi okmányainak bemutatásával. Céges vásárlásnál a cégbejegyzés alapjául szolgáló Társasági szerződés valamint az aláírási címpéldány vagy meghatalmazás is szükséges az átvételhez.

7.2. Egyéb fizetés

Csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ha a Vásárló nem az előre utalást választja fizetési módként.

7.3. Fizetés utánvéttel

7.3.1. Lehetőség van a megrendelés utánvéttel történő kiegyenlítésére, amely rendelésenként maximum 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékű lehet (mely átvételi módonként eltérő lehet és a szállítási feltételeknél részletezve van).

7.3.2. A Vásárló utánvét esetén a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) a Futárszolgálatnak (8.2.4. pont) fizeti meg a rendelés pontos ellenértékét, azaz a megrendelt termék(ek) vételárát és a szállítási/rakodási költségek együttes összegét. A Futárszolgálatnál nincs váltópénz, így kérjük, hogy mindig a fizetendő pontos összeget készítse elő az átvételre.

7.3.3. A Futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a csomagot, ha a Vásárló a rendelés pontos ellenértékét teljes mértékben megfizette.

7.3.4. Utánvétes fizetések visszatérítését a Raving Store szükség esetén banki átutalással az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül rendezi (vagy az átvevő ponton történő visszafizetéssel), kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adja más visszatérítési mód igénybevételéhez (levásárlás, vásárlási utalvány). Postai visszatérítés a Raving Store-nak nem áll módjában. A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A banki átutalástól eltérő, más visszatérítési módot a Vásárló kizárólag szakáruházainkban visszavett termékek esetén igényelhet. A Vásárló a Raving Store erre irányuló kérésére a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a Raving Store nem vállal felelősséget.

7.4. Fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.4.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

7.4.2. A termék kifizetésekor devizában történő utalás esetén mindig a magyar forintban történő pontos vételárat kell megadni. Abban az esetben, ha ilyenkor nem a megfelelő pontos összeg kerül átutalásra, akkor a rendelés teljesítése szüneteltetésre kerül. Devizás tranzakcióknál az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. aktuális vételi pénztári árfolyama tekintendő irányadónak.

7.4.3. A Raving Store részéről az ügylet az ÁFA tv. előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül a bankkártyás fizetés és banki átutalás esetén a termék ellenértékének beérkezésekor; utánvétes fizetés esetén a megrendelést elfogadó, „megrendelés visszaigazoló e-mail kiküldésekor. A termék a vételár teljes kifizetéséig a Raving Store tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a Raving Store irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.4.4. Az ÁFA tv. 175. §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a Raving Store a vásárlásról kizárólag elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlát a a Raving Store készíti el, melyet minden Vásárlónak emailben továbbít.

7.4.5. A Raving Store által kiállított számla elektronikus úton továbbított hiteles számla (azaz nem elektronikus számla), mely aláírás és bélyegző nélkül is hiteles, kinyomtatva elszámolásra alkalmas. Vásárló ennek kiállítására a vásárlási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

7.4.6. A számlakészítés során átadott adatokat a Raving Store harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a Számviteli törvényben meghatározott időtartamig, 8 évig. A aRaving Store által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, az ÁFA tv. és egyéb jogszabályok által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat.

 1. Átvétel: személyes átvétel, szállítási módok, szállítási díjak és feltételek

8.1. Személyes átvétel

8.1.1. A Webáruházban történő megrendelések esetén a Raving Store a Múzeum körúton (1088 Budapest, Múzeum krt. 10.) személyes átvételi lehetőséget tud biztosítani az átvételi ponton. Vásárló a munkanapokon 9.00 óra előtt feladott rendelést az átvételi értestést követően veheti át az átvevő ponton, kizárólag az átvételi értesítő e-mailt követően. (Vásárló e-mail értesítőt kap az átvételről) a Raving Store a levélhez mellékeli a számlát és a garancialevelet. Áruátvétel csak rendelés alapján lehetséges. Az átvételre 4 nap áll a Vásárló rendelkezésére van, ezt követően a rendelés törlésre kerül.

8.1.2. A Duna Plaza 2. emeletén található átvevő pont hétfőtől-péntekig 10-18.00 óra között tart nyitva, mely kizárólag átadás-átvételi feladatokat lát el rendelés alapján.

Ügyfélszolgálat hétfőtől-péntekig 10.00-18.00 óra között: e-mail store@raving.hu, telefon +36306573205

8.2. Kiszállítás

8.2.1. A Raving Store a termék kiszállítását a megrendelés visszaigazoló email elküldését követő – illetve banki átutalással történő fizetés esetében a teljes vételár a Raving Store-nak történő kifizetését követően vállalja, ha az hiánytalanul összeállításra került, és amennyiben a Vásárló ezen időponton belül az átvételre időpontot tud megjelölni. Az átadásról a Raving Store e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Az átvételi értesítő levél mellékletét képezi a számla és a garancialap.

8.2.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szállítási súlyok és méretek a szállítás módjától függően eltérőek, ezért túlméretes vagy túlsúlyos, küldemények esetén a Raving Store azt a Vásárlóval a szállítás előtt egyezteti.

8.2.3. Futárszolgálat

Házhoz (lakcímre, vagy munkahelyre) történő csomagkézbesítés országos lefedettségű, amit a Fürgefutár.hu Kft. A Futárszolgálat neve és elérhetőségei: Magyar POSTA Zrt. – MPL (Fürgefutár.hu Kft Adószám: 22966331-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-946845 Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu Honlap: http://furgefutar.hu.

8.2.3.1 A Raving Store kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

8.2.3.2 A várható pontos szállítási időkről a megrendelése személyes átvétele és/vagy elküldése előtt tájékoztatja Önt a Raving Store, illetve ezt követően a Futárszolgálat.

8.2.3.3. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a Raving Store Önt erről e-mailben, soron kívül fogja tájékoztatni a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a Raving Store ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

8.2.3.4. Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolását igazolni tudja.

8.2.3.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött megrendelés visszaigazoló e-mail beérkezésétől számított maximum 14 napon belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a Raving Store jogosult a rendelést törölni és a Szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a Futárszolgálat visszaszállítja a Raving Store -hoz, amely a Raving Store számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a Raving Store jogosult a szállítás költségét levonni a visszatérítendő összegből.

8.2.3.6. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat rendszerint nem tud lehetőséget biztosítani a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, megfelel a megrendelésében foglaltaknak. Vásárlónak az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül lehetősége van a tartalmát illető megfelelőséget ellenőriznie, hogy az a megrendelésében foglaltaknak megfelel. A Raving Store az átvételt követő 1, azaz egy óra eltelte után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna. A Raving Store a szállítással kapcsolatos esetleges vitás esetek elkerülésére a szolgáltatásai között szereplő szállítási biztosítást ajánlja.

8.2.3.7. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszavételét és lehetőség szerinti cseréjét a Raving Store díjmentesen biztosítja, amennyiben a sérülést és/vagy eltérést Vásárló az átvételtől számított 1, azaz egy órán belül írásban és fénykép csatolásával jelzi a Raving Store Ügyfélszolgálata felé (store@raving.hu). Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvételt követő 1, azaz egy óra elteltével a küldemény sérülésmentesnek és hiánytalannak minősül. Az egyértelműség érdekében a Raving Store rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen – semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

 1. Elállási jog

9.1. A Szerződés – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Fogyasztó) – a Vásárló és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9.2. A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt személy a Futárszolgálattól

 •  

a terméket,

 

 •  

több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,

 

 •  

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamint

 

 •  

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

 

9.5. Amennyiben elállási jogával élni kíván, kérjük, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban juttassa el (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fenti 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül, a Raving Store részére. Ebből a célból felhasználhatja a termékekhez mellékelt vagy a weboldalon keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

9.6. Elállási jogát a Vásárló határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A Raving Store postai kézbesítés esetén a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során. Annak Vásárló elállási nyilatkozatát tartalmazó levelet ajánlott küldeményként szükséges postára adni.

9.7. A Vásárlót megilleti az a jog is, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

9.8. Ha a Vásárló egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Vásárló elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.9. A a Raving Store e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.10. A Vásárló elállás esetén köteles a terméke(ke)t a  Raving Store üzletébe (Múzeum Körút 10.) személyesen visszaszállítani vagy a Raving Store fenti 1. pontban feltüntetett címére postai úton visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Vásárló a terméket az előbbiek szerint elküldi vagy valamely a Raving Store átadja. Elállás esetén terméket összes tartozékával és eredeti csomagolásával, valamint a vásárlást igazoló eredeti számlával együtt a kell visszajuttatni a Raving Store részére.

9.11. A termék(ek) visszaküldése vagy visszaszállítása a Vásárló kötelessége, továbbá a visszaküldés vagy visszaszállítás közvetlen költsége minden esetben a Vásárlót terheli. (a Raving Store a visszaszállításra lehetőséget nem biztosít, ezért elállás esetén minden esetben a vásárlónak kell gondoskodnia a visszaszállításról.)

9.12. Az elállási igény a nem eredeti állapot esetén megtagadható.

A Fogyasztó 14 napon belüli elállása esetén kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Raving Store az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. (a Raving Store a termék állapotában bekövetkezett értékcsökkenést a Vásárlóra átháríthatja.) Ennek elmaradása esetén a Raving Store fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó Fogyasztók Extra Elállási Joga esetében és a nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, mert használt, illetve értékcsökkent termékek esetében elállásra nincs lehetőség.

Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén a már átvett termék állapotában és/vagy csomagolásában bekövetkezett igazolt értékcsökkenést a Raving Store a Vásárlóra áthárítja, különös tekintettel a csomagolásban bekövetkező nagymértékű értékcsökkenésre.

9.13. Ha

(i) Fogyasztó eláll a Szerződéstől az elállási határidő kezdetétől számított 14 napon belül  a Raving Store haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási/rakodási költséget is, amennyiben a terméket a 9.14 pont szerint visszakapta eddig az időpontig;

(ii) ha Fogyasztó Extra Elállási Jogát gyakorolja (azaz 14. napot követően áll el) vagy nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében, a Raving Store csak a termék vételárát téríti vissza, egyéb költségeket nem, a termék visszajuttatását követő 4 munkanapon belül.

a Raving Store az (i) pont szerinti esetben azonban nem téríti vissza azokat a többletköltségeket, amelyek esetleg amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Raving Store által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot igényelt. A visszatérítés során a Raving Store az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállásnál a Raving Store nem téríti vissza az olyan megvalósult szolgáltatásokat, mint az utánvét kezelés, szállítás biztosítás, szállítás, vagy a csomagolás díja.

9.14. a Raving Store jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó esetében a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.15. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog többek között:

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Raving Store, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),

– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta,

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a Raving Store által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint

-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

9.16. Amennyiben a Vásárlónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat az store@raving.hu e-mail címen, illetve a 1116 Budapest, Kővirág sor 41/A postacímen. Postai úton történő megkeresés esetén, kérjük, írja rá a borítékra: „Raving Store webáruház”.

 1. Szavatosság

10.1. Kellékszavatosság

10.1.1. Hibás teljesítés esetén (azaz ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban foglaltaknak) a Vásárló a Raving Store szel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. a Raving Store mentesül felesősége alól, ha a Vásárló a hibát Szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy a hibát a Szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

10.1.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött Szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.1.3. A Vásárló a kellékszavatossági igény érvényesítésekor elsősorban:

 •  

választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a szavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet;

 

 •  

ha a Raving Store a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Vásárlónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Raving Store költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől; jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye;

 

 • ha a vásárolt termék nem javítható és a termékcsere a Raving Store számára indokolatlan többletköltséget eredményezne, úgy a Raving Store jogosultságot szerez a vételár visszafizetésére, amennyiben Vásárló a részére felajánlott azonos vagy jobb tulajdonságú másik csereterméket nem fogadja el.

10.1.4. A kellékszavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja.

10.1.5. A választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a  Raving Store adott okot.

10.1.6. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a a Raving Store-al.

10.1.7. A Vásárló közvetlenül a Raving Store-al szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.8. A Fogyasztóval kötött Szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Raving Store csak akkor mentesül a szavatossági felelőssége alól, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (és a Vásárló a hiba keletkezésének idejét egyéb módon nem tudja bizonyítani), továbbá akkor, ha a Raving Store ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2. Termékszavatosság

10.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági vagy az itt kifejtettek szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a termék gyártójával, előállítójával vagy a forgalmazójával (Raving Store) szemben gyakorolhatja.

10.2.2. A Ptk. értelmében jelen 11. pontban gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

10.2.3. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval, illetve forgalmazóval (Raving Store) szemben érvényesítheti.

10.2.4. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz árleszállításra, a gyártó költségén való javít(tat)ásra és elállásra nincs mód.

10.2.5. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.6. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.2.7. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

10.2.8. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

10.2.9. A gyártó, illetve forgalmazó (Raving Store) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Raving Store) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Jótállás

11.1. Kötelező jótállás

11.1.1. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a termék meghibásodás esetén egy éves kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termékekre.

11.1.2. Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó – elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy

– ha az a Raving Store-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

– ha a Raving Store a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Raving Store költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.1.3. A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a Raving Store -nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Raving Store adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A meghibásodott fogyasztási cikk átvétele a vásárlás helyén, vagy bármelyik a Raving Store szervizállomásnál történhet. A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről valamint a szállításról a Raving Store gondoskodik.

11.1.4. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Raving Store köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11.1.5. A jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

11.2. Gyári Jótállás

11.2.1. Az egyes termékre vonatkozó gyári jótállás időtartamát a megrendelését megelőzően a termék adatlapján jelöljük.

Alapesetként az időtartam 12 hónap kötelező jótállásként, amit a jogszabály előír, azonban a gyártó ettől hosszabb időtartamot is biztosíthat. Ilyen eset lehet pl. a videokártya-gyártók esetén a 12 hónap elteltével kicserélt hibás videokártyáknál a hibás termék kicserélése az azonos, de javított eszközre.

11.3. Jótállásra vonatkozó egyéb szabályok

11.3.1. Az egyes termékekre vonatkozó konkrét jótállási időtartama a termék adatlapján kerül feltüntetésre. Ezen határidők jogvesztő jellegűek, azaz meghosszabbításukra semmilyen esetben nincs mód. Az egyes termékekre vállalt jótállás feltételeit a vonatkozó jótállási jegy részletesen tartalmazza.

11.3.2. A jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Raving Store vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. a Raving Store a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

11.3.3. A Raving Store jótállási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék Vásárló részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hiba:

– szakszerűtlen üzembe helyezésből (amelyet nem a Raving Store vagy megbízottja végzett),

– túlterhelésből, erőszakos külső behatásból, sérülésből, beázásból, helytelen tárolásból, rongálásból,

– a használati-kezelési útmutatótól eltérő vagy egyéb okból rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen szerelésből,

-valamint egyéb nem gyártási eredetű okból fakad, illetve azt elemi kár, természeti csapás okozta, vagy

– ha a kötelezően előírt karbantartási, beállítási munkákat a készüléken nem végezték el.

Nem felel továbbá a Raving Store, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

11.3.4. Nem terjed ki a jótállás a kopó-fogyó alkatrészekre és tartozékokra, a rendeltetésszerű használat természetes következményenkénti elhasználódása esetén. Ezekre az alkatrészekre és tartozékokra csak a gyártáskor már meglévő hibák esetén érvényes a jótállás.

11.3.5. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa a jótállási idő végéig a -nél közvetlenül a jótállási jeggyel érvényesítheti A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

11.3.6. Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

 1.  

 

Számlázás

  1.  

A Raving Store a számlát elektronikusan továbbítja a rendelés során megadott e-mail címre, mely alól a személyes átvételkor helyben kinyomtatott (és e-mailben is megküldött) számlaadás képez kivételt. A számla a szállításról szóló átvételi értesítő levél mellékletét képezi, amennyiben Vásárló a kiszállítást, vagy fix pontos átvételt igényelt.

 

A Raving Store által kiállított számla a jogszabályi előírásoknak megfelel, Áfa tartalommal rendelkezik, sorszámozott, nyilvántartott, kinyomtatva elszámolásra alkalmas, aláírás és bélyegző nélkül is hiteles.

 

  1.  

A Raving Store számlát kizárólag valós vásárlói adatokkal tud kiállítani, érvényes számlázási adatok hiányában a Raving Store a rendelést törli. Vásárló felelősségi körébe tartozik, hogy az általa megadott számlázási adatai valósak és érvényesek. a Vásárló által megadott adatok alapján kerül kiállításra a számla és a szállítólevél, a téves kitöltésért felelősséget nem vállalunk

 

  1.  

Garanciális hiba esetén az elektronikus számla és/vagy garancialap igazolja a vásárlás tényét, azonban a számlaszám vagy rendelési azonosító alapján is visszakereshető az eredeti számla.

 

  1.  

a Raving Store a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számlát nem tudja javítani. Abban az esetben, ha Vásárló hibás számlázási adatokat adott meg és kéri az érintett számla sztornózását, úgy a Raving Store új számlát állít ki.

 

Amennyiben a Vásárló által megadott adatok alapján kiállított számla a Vásárlónak felróható okból nem megfelelő, úgy a Raving Store a tárgyhónapban kiállított számlát az adott hónapban tudja az eredeti számla törlése és az új számla kiállítása mellett módosítani, melynek díja 1.490 Ft. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tárgyhót követően a számla már díj ellenében sem módosítható.

  1.  

Átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén a megadott számlaszám, vagy a bankkártya tulajdonosának meg kell egyeznie a számlán szereplő vásárlóval.

 

 1. Ügyfélszolgálat / kapcsolatfelvétel

A  Raving Store Webáruház ügyfélszolgálati időben elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük, jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

Raving Store Ügyfélszolgálat, store@raving.hu

Tel.: +36306573205

Munkanapokon (hétfő–péntek): 10:00–18.00

Vagy írhat a Raving Store Ügyfélszolgálat címére:

Raving Store webáruház”

Hussini Hedil Henrietta EV.

1116 Budapest, Kővirág sor 41/A

 1. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1. A Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékkel vagy a Raving Store tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Raving Store részére szóban vagy írásban terjesztheti elő.

14.1.2. A panasz bejelentésének lehetséges módjai a következők.

Szóbeli panasz esetén:

– személyesen múzeum körúti átvevő ponton a nyitvatartási időben.

– telefonon keresztül az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

Írásbeli panasz esetén (a Raving Store írásbeli panaszként kezeli az alábbi elérhetőségre küldött leveleket is):

– postai úton (levelezési cím1116 Budapest, Kővirág sor 41/A)

– elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: store@raving.hu )

– Múzeum körúti átvevő pontunkon, a Vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

14.1.3. a Raving Store a múzeum körúti átvevő ponton a Fogyasztók által a Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, illetve a más egyéb formában leadott írásbeli kifogásokat egyaránt panaszként kezeli.

14.1.4. A szóbeli panaszokat a Raving Store lehetőség szerint helyben, azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

14.1.5. a Raving Store a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (átvevő ponton) szóbeli panasz esetén helyben köteles a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.6. a Raving Store a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.

14.1.7. Minden egyéb esetben a Raving Store az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

14.1.8. a Raving Store a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen Szerződés értelmében a postára adást jelenti.

14.1.9. A panasz elutasítása esetén a Raving Store az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

14.1.10. a Raving Store a jegyzőkönyvet (akár szóbeli, akár írásbeli panasz esetén) a panaszra tett érdemi válaszával együtt 5 évig megőrzi.

14.2. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

14.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

14.3. Békéltető testületek

14.3.1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

https://edigital.hu/bekeltetotestulet

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

14.3.2. Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. Személyes adatok védelme

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Raving Store Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Raving Store a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

16.1. a Raving Store jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

16.2. a Raving Store fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2018. november 7.

Jelen ÁSZF letölthető: ravingstore.hu oldalon.

 1. Vegyes rendelkezések

17.1. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

-a Fogyasztó és a vállalkozás közötti Szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

-az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

-a Fogyasztó és vállalkozás közötti Szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

 1. Mellékletek

18.1. Kérdőív

18.2. Hibajelentő lap – hibajelentés

18.2.1. A hibajelentést Vásárló a belépést követően tudja a Hibajelentő lapon megtenni.

18.2.2. A folyamat során ki kell választania a hibás terméket tartalmazó rendelést. Meg kell adnia – hogyan juttatja vissza a Raving Store-hoz a terméket: futárt igényel (hatályos díja: 1490 Ft/szállítás; Háztól-házig garancia szolgáltatással azonban ingyenes), vagy személyesen beviszi, vagy elküldi Postán a Raving Store Múzeum Körúton lévő átvételi pontjára (1088 Budapest, Múzeum krt. 10).

18.2.3. Az ügyintézés a Raving Store raktárába történő beérkezést követően kezdődik.

Az ügymenetet segíti, ha a Vásárló a termékhez mellékeli a számla másolatát, vagy a számla számát és/vagy a rendelési azonosítót, valamint a pontos hibaleírást. A Raving Store a garanciális vizsgálatot kizárólag a hibaleírásban leadott hibára folytatja le.

A termékhez mellékelni kell a tartozékait (pl. az alaplapi hátlapot is) és lehetőleg a csomagolási elemeket, hogy ezt később ne kelljen a Vásárlónak pótolnia. (Csomagolási elemnek tekintendő minden olyan, ami a termék része volt a termék átvételekor és még rendelkezésre áll, pl. a gyári doboza.)

Az esetleges szállítási sérülés felelőssége a Vásárlót terheli, ezért szállítás-biztos csomagolást kell használnia. Kifejezetten ajánlott a védőfólia, vagy védőpapír használata.

A gyári csomagolási elemekre nem szabad ráírni, sem ráragasztani semmit sem.

A garanciális ügymenet ideje nem a Raving Store-tól függ, ezért változó lehet, átlagosan néhány hetet vesz igénybe. A Raving Store a beérkezett eszközöket szakszervizbe továbbítja, a bevizsgálás, szervizelés vagy csere a szakszervízben történik. A Raving Store ezt követően küld értesítést a Vásárlónak e-mailben.

A nem rendetetésszerű használatból adódó meghibásodások, szakszerűtlen szerelések és/vagy fizikai sérülések garanciavesztéssel járnak. Ennek megállapítása a szakszervizbe továbbítást követően is megtörténhet.